Limeko - Certyfikat Ekologiczny

Rolnictwo ekologiczne

Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji opartej o środki pochodzenia naturalnego. Jest to specyficzny system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. Jakość naszych produktów wynika z ich naturalności.

Nie wolno stosować:

Czy produkty wiejskie to produkty ekologiczne?

Zdecydowanie nie! Tylko zachowanie wszystkich elementów produkcji ekologicznej i ich weryfikacja przez niezależny podmiot zewnętrzny gwarantuje ich jakość. Kurczak na wsi też może być karmiony paszą przemysłową która jest bardzo tania i efektywna.
Na rynku mają Państwo szeroki wybór produktów „Dziadunia, Babuni, Szlacheckich, Staropolskich”, a ich jakość jest niestety różna.

Jak rozpoznać produkt ekologiczny?

Produkty ekologiczne nie są grupą produktów o jakości deklarowanej przez producenta, ale gwarantowanej przez szczegółowy system certyfikacji. Wszystkie produkty ekologiczne muszą posiadać na opakowaniu unijny znak liścia wraz z numerem jednostki certyfikującej. Tylko takie oznaczenie pozwala na pełną weryfikacje pochodzenia produktu. Pamiętaj, by zawsze żądać dowodu zakupu!!

Co to znaczy żywność certyfikowana?

Wiele osób spotykających się po raz pierwszy z żywnością ekologiczną podchodzi do tematu bardzo ostrożnie, podejrzewając, że może to być kolejny chwyt marketingowy.

Prawne aspekty wytwarzania żywności ekologicznej regulują jednolite dla całej Unii Europejskiej przepisy. Są to rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008.

Dlatego też kupując produkt oznaczony zastrzeżonym logo zielonego liścia mamy pewność, że nie jest to produkt niewiadomego pochodzenia. Na każdym etapie dostaw od producenta do sklepu jest prowadzona wieloetapowa kontrola stała i wyrywkowa przez niezależne upoważnione jednostki certyfikujące. Te jednostki natomiast są kontrolowane przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Gdy Ktoś pyta co to żywność ekologiczna, odpowiadamy: to taka żywność, której nic nie ujęto, ale też do której nic nie dodano.

Dlaczego mięso ekologiczne jest droższe?

Główny wpływ na wyższą cenę produktów ekologicznych ma ich nieprzemysłowy sposób produkcji a w szczególności:


do_gory